Voorwaarden voor fokkers

Deze voorwaarden zijn enkel van toepassing op aangiftes op dit onafhankelijk platform. Voor de officiële regelgeving van de KMSH, richt u tot hun website. Echter de KMSH heeft tot op heden geen rasfiche of specifieke voorwaarden voor de Boston terrier opgesteld.


Voorwaarden voor dekaangifte, nestaangifte en publicatie dekreu


Alle ouderdieren hebben een FIT TO FOK attest !


1. Bewijs raszuiverheid

Eén van deze :

FCI stamboom

Stamboom van een erkende buitenlandse rasvereniging

Zonder stamboom : rasidentificatie via dna onderzoek (Genotek Swab, eNatSwab) OF na het behalen van de "roze stamboom" via de KMSH.

Enkel voor een combinatie met een hond met stamboom.


3. Verplicht medisch onderzoek 

BOAS certificaat + bepaling van de BOAS index en registratie op het onafhankelijk platform voor de fokkerij van gezonde honden "Pets for life"

HSF4 gen - juveniele cataract

ECVO oogonderzoek

Patella onderzoek


Meer uitleg: zie sectie "gezondheidscertificaten"


4. Attest Rasstandaard

Enkel voor honden met een FCI stamboom


Uitslagen die wijzen op een medische aandoening of met een afwijkend resultaat worden vergezeld van het document POSITIEF FOKADVIES ingevuld door een dierenarts zoniet is er uitsluiting


Leidt tot uitsluiting :

- Aangeboren doofheid of blindheid              

- Cataract

- Hazenlip / en of gespleten gehemelte

- Wezenlijke gebitsfouten of kaakafwijkingen

- Een erfelijke oogaandoening

- Epilepsie

- Elke kleur niet beschreven in de rasstandaard

- Uiterlijk te ver afwijkend van de rasstandaard in die mate dat het een gezondheidsprobleem kan geven

- gewicht lager dan 6 kg

- BOAS index van de combinatie hoger dan  20  en/of  een  score 3 op  de  ademhalingstest

-  Honden  die in  het  verleden  zijn  geopereerd  omwille  van  een  ernstige  BOAS  problematiek

- Een erfelijke aandoening  die  het  ouderdier  uitsluit  van  de  fok  en  die  de  pups ernstige schade kan berokkenen  

-  Een ernstige  immuunziekte bij  één van de  ouderdieren


5. Dierenwelzijn en ethische fokpraktijken

Fokkers :

- houden zich aan de adviezen en regelgevingen van de Vlaamse fokkerijcommissie

www.vfc.vlaanderen 

- houden rekening met het kennelbesluit van de Vlaamse overheid

https://www.vfc.vlaanderen/uploads/nieuwsbrief_NL_01_2019.pdf

- die fokken met stamboom houden zich aan de regels van de FCI en KMSH

-  vaccineren en verzorgen hun honden optimaal

- hebben oog voor genetische diversiteit

- streven naar verlaging van verwantschap en inteelt


- Teefjes hebben maximaal 4 nestjes en maximaal 3 keizersnedes met voldoende recuperatietijd tussen de nesten

- Dezelfde combinaties (teef + reu) worden maximaal 3 keer gebruikt.


Wij werken enkel samen met occasionele fokkers en hobbyfokkers die maximaal 5 honden in huis hebben waarmee gefokt wordt. Uitzondering hierop kunnen aangevraagd worden via mail met een woordje uitleg over de samenstelling van je roedel.


Occasionele kweker = Een fokker die maximaal 2 nestjes per jaar fokt. Deze fokkers hebben geen vergunning nodig. 

Hobby kweker = Een fokker die maximaal 5 nesten per jaar fokt en maximaal  3 rassen fokt. Deze fokkers hebben een vergunning nodig. (HK nummer) 


6. Hoe een aangifte doen ?

Je kan een dek- en nestaangifte doen na de dekking door alle resultaten van de medische onderzoeken en nodige documenten samen met de benodigde info en copies stambomen door te sturen naar myhealthybostonterrier@yahoo.com 

U ontvangt dan een overschrijving van 8 euro. Dit bedrag wordt gespendeerd aan de kosten en het onderhoud van de website, het bijhouden en verwerken van de data en de promotie van dit platform. Heb je een tweede of derde nest binnen hetzelfde jaar ? Dan bedraagt de bijdrage 5 euro per nest vanaf het tweede nest.

Je ontvangt een gezondheidscertificaat voor je nestje na de geboorte van de pups. Je kan hiervan een copie meegeven aan je kopers en publiceren op je website.

Zo hebben de kopers een extra garantie dat je gezonde pups fokt. 


Je mag in de facebookgroep Boston terrier België  foto’s van je pups plaatsen op voorwaarde dat ze reeds verkocht zijn (zie de regels van de groep). Verkoop via social media is in België verboden.  Controles  hierop  worden  verstrengd.  


Publicatie dekreu databank :

Voldoen aan alle voorwaarden ten tijde van publicatie of voor de dekking

20 euro bijdrage per jaar 
image55