Voorwaarden voor fokkers

Deze voorwaarden zijn enkel van toepassing op aangiftes op dit onafhankelijk platform. Voor de officiële regelgeving van de KMSH, richt u tot hun website. Echter de KMSH heeft tot op heden geen rasfiche of specifieke voorwaarden voor de Boston terrier opgesteld.


A. Voorwaarden voor dekaangifte en nestaangifte


Alle ouderdieren hebben een FIT TO FOK attest !


1. Bewijs raszuiverheid

Eén van deze :

FCI stamboom

Stamboom van een erkende buitenlandse rasvereniging

Zonder stamboom : rasidentificatie via dna onderzoek (Genotek Swab, eNatSwab) OF na het behalen van de "roze stamboom" via de KMSH.

Enkel voor een combinatie met een hond met stamboom.


2. Verplicht medisch onderzoek 

BOAS certificaat + bepaling van de BOAS index en registratie op het onafhankelijk platform voor de fokkerij van gezonde honden "Pets for life"

HSF4 gen - juveniele cataract

Patella onderzoek


-> Gezondheidscertificaat Silver


Je kan maximaal  1 nest per ouderdier onder de categorie Silver registreren.

Zonder stamboom: hoogst mogelijk te behalen certificaat


3. Belangrijk  oogonderzoek voor het ras

Verplichte medische onderzoeken +

ECVO

Enkel met stamboom 


-> Gezondheidscertificaat Gold 


4. Attest Rasstandaard

Enkel voor honden met een FCI stamboom

Verplichte medische onderzoeken +

ECVO + rasstandaard 


-> Gezondheidscertificaat Diamond


Fokkers die min. 1 extra optioneel medisch onderzoek doen om de gezondheid van het ras te verbeteren

- BAER test pups

- DNA test naar  erfelijke  aandoening  pups 

- RX wervelzuil bij   min.  1 ouderdier

- Myelopathie bij  min.   1 ouderdier


-> Gezondheidscertificaat Diamond plus 


Fokkers die fokken met een combinatie waar zowel teef als reu minstens 2 maal "Zeer goed" hebben behaald op een hondententoonstelling


-> Gezondheidscertificaat Diamond  Star


Uitslagen die wijzen op een medische aandoening of met een afwijkend resultaat worden vergezeld van het document POSITIEF FOKADVIES ingevuld door een dierenarts zoniet is er uitsluiting


Leidt tot uitsluiting :

- Aangeboren doofheid of blindheid              

- Cataract

- Hazenlip / en of gespleten gehemelte

- Wezenlijke gebitsfouten of kaakafwijkingen

- Een erfelijke oogaandoening

- Epilepsie

- Elke kleur niet beschreven in de rasstandaard

- Uiterlijk te ver afwijkend van de rasstandaard in die mate dat het een gezondheidsprobleem kan geven

- gewicht lager dan 6 kg

- BOAS index van de combinatie hoger dan  20  en/of  een  score 3 op  de  ademhalingstest

-  Honden  die in  het  verleden  zijn  geopereerd  omwille  van  een  ernstige  BOAS  problematiek

- Een erfelijke aandoening  die  het  ouderdier  uitsluit  van  de  fok  en  die  de  pups ernstige schade kan berokkenen  

-  Een ernstige  immuunziekte bij  één van de  ouderdieren


5. Dierenwelzijn en ethische fokpraktijken

Fokkers :

- houden zich aan de adviezen en regelgevingen van de Vlaamse fokkerijcommissie

www.vfc.vlaanderen 

- houden rekening met het kennelbesluit van de Vlaamse overheid

https://www.vfc.vlaanderen/uploads/nieuwsbrief_NL_01_2019.pdf

- die fokken met stamboom houden zich aan de regels van de FCI en KMSH

-  vaccineren en verzorgen hun honden optimaal

- hebben oog voor genetische diversiteit

- streven naar verlaging van verwantschap en inteelt


- Teefjes hebben maximaal 4 nestjes en maximaal 3 keizersnedes met voldoende recuperatietijd tussen de nesten

- Dezelfde combinaties (teef + reu) worden maximaal 3 keer gebruikt.


Wij werken enkel samen met occasionele fokkers en hobbyfokkers die maximaal 5 honden in huis hebben waarmee gefokt wordt. Uitzondering hierop kunnen aangevraagd worden via mail met een woordje uitleg over de samenstelling van je roedel.


Occasionele kweker = Een fokker die maximaal 2 nestjes per jaar fokt. Deze fokkers hebben geen vergunning nodig. 

Hobby kweker = Een fokker die maximaal 5 nesten per jaar fokt en maximaal  3 rassen fokt. Deze fokkers hebben een vergunning nodig. (HK nummer) 


6. Hoe een aangifte doen ?

Je kan een dek- en nestaangifte doen na de dekking door alle resultaten van de medische onderzoeken en nodige documenten samen met de benodigde info en copies stambomen door te sturen naar myhealthybostonterrier@yahoo.com 

U ontvangt dan een overschrijving van 8 euro. Dit bedrag wordt gespendeerd aan de kosten en het onderhoud van de website, het bijhouden en verwerken van de data en de promotie van dit platform. Heb je een tweede of derde nest binnen hetzelfde jaar ? Dan bedraagt de bijdrage 5 euro per nest vanaf het tweede nest.

Je ontvangt een gezondheidscertificaat voor je nestje na de geboorte van de pups. Je kan hiervan een copie meegeven aan je kopers en publiceren op je website.

Je naam wordt als fokker vermeld op het platform vanaf de dekaangifte tot 3  maand  na  de  geboorte  van  de  pups.

Zo hebben de kopers een extra garantie dat je gezonde pups fokt. 

Voor  meer  uitleg  over  de  gezondheidscertificaten  kijk  onder  de  specifieke  sectie.  


Fok  je  een  heel  jaar met  gezondheidscertificaten  dan  ontvang  je  een  vermelding   op  het  platform  voor  een  heel  jaar  gedurende  het  jaar  nadien.


Je mag in de facebookgroep Boston terrier België  foto’s van je pups plaatsen op voorwaarde dat ze reeds verkocht zijn (zie de regels van de groep). Verkoop via social media is in België verboden.  Controles  hierop  worden  verstrengd.  
image31